Οι καμπύλες της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης

Αναγνωρίζετε την καμπύλη της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα…