Η αντιπαραγώγιση ως κλάση ισοδυναμίας

Εισαγωγή Γιατί στην αντιπαραγώγιση, ή αλλιώς στο αόριστο ολοκλήρωμα, προστίθενται πάντοτε η σταθερά ολοκλήρωσης; Η πρακτική αυτή, μολονότι ξενίζει σε κάποιο βαθμό, προσφέρει το απαραίτητο ερέθισμα για να θεωρηθεί η…

Βασικές έννοιες Στατιστικής

Εισαγωγή Είναι σίγουρα χρήσιμο να είναι κανείς σε θέση να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί ορισμένες βασικές έννοιες Στατιστικής. Καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε με τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών και ερευνών για…

Οι “αδυναμίες …” της ισοδυναμίας

Ισότητα Το σύμβολο "$=$" και η σχέση που παριστάνει δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις: Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, το έχετε συναντήσει, αμέτρητες φορές, σε εκείνες τις περιπτώσεις που δύο…

Όρια συναρτήσεων

Εισαγωγή Συνήθως, η διδασκαλία, κατά την παρουσίαση της ενότητας που αναφέρεται στα όρια συναρτήσεων, επικεντρώνεται στις αλγεβρικές μεθόδους υπολογισμού τους. Φυσικά, οι μέθοδοι αυτές ξεδιπλώνουν γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες…

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις, η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, αποκαλύπτει, με έναν τρόπο εποπτικό, πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσχέτισης που εκφράζει. Για παράδειγμα, στο παρακάτω γράφημα, παριστάνεται το…